Choroby i ich leczenie

Choroby grzybowe lub bakteryjne
Dla naszych roślin pokojowych mają one drugorzędne znaczenie, ponieważ suche powietrze w pomieszczeniach na ogół wcale nie dopuszcza do ich powstania lub rozprzestrzenienia się. W razie inwazji grzybów często leczenie nie jest możliwe. Powinniśmy jednak próbować stworzyć optymalne dla danej rośliny warunki. To oznacza przede wszystkim konieczność bezwarunkowego unikania przemoczenia i przenawożenia ziemi w doniczce. Poza tym do podlewania powinniśmy używać tylko podgrzanej wody. Chore części roślin trzeba jak najszybciej usuwać. Do bezpośredniego zwalczania chorób grzybowych, jak mączniak lub rdza, stosuje się tak zwane fungicydy. Jeśli zachodzi potrzeba, powinniśmy zasięgnąć rady fachowca.
Przy leczeniu chorób bakteryjnych obowiązują te same zasady, trzeba koniecznie unikać wilgoci i nadziemnego nawilżania. Środki chemiczne do zwalczania bakterii na roślinach nie są u nas zresztą dopuszczone do stosowania.
Zaburzenia fizjologiczne
Przyczyny tych tak zwanych zaburzeń fizjologicznych mogą być uwarunkowane brakiem światła, zaleganiem wilgoci, zbyt suchym powietrzem, przenawożeniem, zimnem lub zbyt wysoką temperaturą jak również dymem tytoniowym albo działaniem gazu świetlnego.
Takie zaburzenia mogą się przejawiać na różne sposoby. U roślin pochodzących z klimatu tropikalnego lub podzwrotnikowego następstwem zbyt niskiej temperatury jest często czerwienienie lub żółknięcie młodych liści, ale na przykład liście sansewierii stają się szkliste, a na liściach sępolii występuje osobliwe nakrapianie.
Większość roślin pokojowych potrzebuje wysokiej wilgotności powietrza, w związku z czym nadzwyczajnie cierpią na skutek zbyt suchego powietrza w mieszkaniach. Odbija się to szczególnie przy nagłym przeniesieniu z wilgotnej szklarni do pomieszczenia mieszkalnego. W takiej sytuacji najlepiej widać szkodliwe działanie suchego powietrza, bowiem skutkiem jest opadanie kwiatów i szybkie zrzucanie liści. Zaburzenia występujące na skutek braku światła przejawiają się na przykład w zahamowaniu rozwoju kwiatów albo przedwczesnym zrzucaniu pąków. Rośliny o liściach wielobarwnych tracą ponadto intensywny rysunek, zielenieją i często zrzucają liście.